En facaderens og facadeimprægnering forærer enhver facade ny glans

For ethvert firma er en facaderens og facadeimprægnering en optimal metode til at sikre samt bibeholde et godt indtryk blandt interne og eksterne interessenter. En indbydende facade indikerer nemlig et firma med økonomisk overskud. Endvidere er en facaderensning såvel som en facadeimprægnering en måde at opretholde en sund bygning. I fald jeres virksomheds facade forekommer beskidt og nedslidt, bør I derfor ansætte et erfarent firma med speciale i facader til at give bygningsfacaden ny glans med en facaderens og facadeimprægnering.

Her i Danmark har vi som udgangspunkt et lunefuldt klima med omfattende temperaturforskelle. Endvidere sætter trafikos foruden biologiske gevækster som f.eks. alger, svampe eller mos sine spor på en hvilken som helst facade over tid. Risikoen ved den slags gevækster på facaden er, at de kan være skyld i skader fra frost og fugt i både den bagvedliggende konstruktion og selve murværket. Af den årsag er en optimal facaderens, som grundigt bortrenser al ødelæggende forurening samt biologisk vækst på firmaets facade, med garanti en smart investering for virksomheden.

En facaderens kan ofte gå an eller blive gennemført som den første del af en gennemgribende renovation af en facade. Endvidere eksisterer der talrige former for facaderensning, og det egentlige valg af metode til en facaderensning afgøres af, hvilket materiale jeres firmas facade er konstrueret af. Der skelnes også mellem, om det bare er smuds foruden svampe eller alger, som har samlet og nu skal fjernes eller, hvorvidt der er en tidligere påført overfladebehandling som f.eks. en facadeimprægnering, der tillige er nødt til at blive afrenses.

Efter beslutningen om, at jeres virksomhed har et ønske om at få renset jeres facade, er en realitet, er det altid bedst først at spørge efter indledende tilbud fra op til tre specialister inden for facaderensning. Det servicefirma, som I ansætter til opgaven, vil efter kontrakten er underskrevet i samråd med en eller flere repræsentanter fra jeres virksomhed overveje, hvad for en slags facaderens, der primært honorerer jeres behov. Herunder tager servicefirmaet stilling til, hvor stort jeres firmas budget for den samlede facaderensning er såvel som hvor skånsom en behandling, der er nødvendig ud fra facadens nuværende stand og byggematerialer.

Flertallet af facadefirmer vil udrydde forhåndenværende algerødder på bygningens facade, før deres medarbejdere begynder på den egentlige afrensning. Derefter er højtryksspuling af bygningens facade med skoldhedt eller køligt vand, som på baggrund af facadens materialer samt aktuelle stand i de fleste tilfælde vil være tilsat en særlig kemisk opløsning, den mest benyttede praksis til en facaderens. Til sidst vil firmaet som regel påføre en modstandsdygtig facadeimprægnering, som holder facaden pæn og stærk de næste mange år.